Phượng Liên

BookMark
1 truyện
  • Những Vụ Hiếp Dâm

    Những Vụ Hiếp Dâm

    Tác giả:

    Cái … “Ngàn-Vàng” Mấy trăn năm trước, thi-hào Nguyễn-Du đã mô-tả cái: “Vành ngoài tám chữ, vành trong bảy nghề”, hay là “Rành-rành sẵn đúc một tòa thiên-nhiên”. Nữ-sĩ Hồ-Xuân-Hương cũng …