Quang Đô

BookMark
1 truyện
  • Xa Xưa Thời Còn Nhỏ

    Xa Xưa Thời Còn Nhỏ

    Tác giả:

    Câu chuyên xẩy ra đã gần 50 năm nhưng tôi vẫn nhớ từng chi tiết. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, không biết lúc đó bao nhiêu tuổi …