Quang Trần

BookMark
1 truyện
  • Chàng Ca Sĩ

    Chàng Ca Sĩ

    Tác giả:

    Đây là một câu chuyện tưởng tượng, không có thật. Nếu bất ngờ trùng hợp với một câu chuyện nào ở ngoài đời, hoàn toàn không do ý của …