Sanji1234

BookMark
1 truyện
  • Sinh Viên Vừa Học Vừa Làm

    Sinh Viên Vừa Học Vừa Làm

    Tác giả:

    Đây là những khoảng thời gian sinh viên xa nhà ở SG sau khi kết thúc tình đầu trong đau khổ và nước mắt !!! Chuyện tôi kể lại nên …