syLip 7 Màu

BookMark
1 truyện
  • Làm Ơn (Hãy Ở Bên Em)

    Làm Ơn (Hãy Ở Bên Em)

    Tác giả:

    ... rồi bế tôi ra giường. Bây giờ chúng tôi mới bắt đầu thực sự hòa tan vào nhau. Mọi thứ xung quanh như ngừng đập, ngừng quay và …