takuna2

BookMark
1 truyện
  • Sứ Giả Thời Gian

    Sứ Giả Thời Gian

    Tác giả:

    Mình xin nói trước, đây là thể loại tự sáng tác, làm tới đâu up tới đó. Không dám hứa sẽ đều tay, vì còn phụ thuộc vào cảm …