Tây Môn

BookMark
1 truyện
  • Loạn Vì Đụ

    Loạn Vì Đụ

    Tác giả:

    Lam nhớ rõ, rất rõ, rằng hôm ở chợ quận, trong quán chú Xành, Hoành đã cho Lam uống ly nước chanh. Sau đó Lam trở thành con mãnh …