Thảo Mi

BookMark
1 truyện
  • Liêu Trai Chí Dục

    Liêu Trai Chí Dục

    Tác giả:

    Trước khi đi ngũ TRƯƠNG cũng cắm nhang cầu nguyện cho mình được một lần “giao hoan” với tiên nữ trong mộng một lần cho thoả sự thèm khát …