Tiếu Kì

BookMark
1 truyện
  • Tâm Ma

    Tâm Ma

    Tác giả:

    Ta là ma, nhưng tâm ta không thẹn. Ngươi là người, nhưng tâm ngươi hướng ma. Rốt cuộc thì ai mới là ma đây? Một bác sĩ xuyên không …