Trần Dạ

BookMark
1 truyện
  • Căn Nguyên Thần

    Căn Nguyên Thần

    Tác giả:

    Một thế giới "cường giả vi tôn, nhược bại tự diệt" hành trình trưởng thành của một thiếu niên với mong muốn tìm ra sự thật về thân thế …