Tuấn Tà

BookMark
1 truyện
  • Hoàng Đế Dâm Tu

    Hoàng Đế Dâm Tu

    Tác giả:

    Vào một đêm Tuấn mơ mình bị sét đánh rồi hắn nhận ra mình đã xuyên không nhập vào Vi Tiểu Bảo trong Lộc đỉnh ký. Hắn chiếm được …