Unknown Player

BookMark
1 truyện
  • Bài Ca Của Hoàng Đế

    Bài Ca Của Hoàng Đế

    Tác giả:

    Truyện "Bài ca của hoàng đế" viết về một tương lai không xa khi mà xã hội loài người đã có nhiều biến chuyển sau tận thế. Nơi mà …