Unknown

BookMark
1 truyện
  • Thâu Quỷ Nhân

    Thâu Quỷ Nhân

    Tác giả:

    Nhân vật chính Trường Sinh, gia đình xảy ra đại hoạ, ông nội giết chết cả nhà, 1 mình hắn sống. Cuộc sống của hắn có lẽ sẽ cứ …