vivani

BookMark
1 truyện
  • Xa Vợ

    Xa Vợ

    Tác giả:

    Đoạn kết của Vắng chồng nguyên bản đầu tiên: “Mới có gần 1 năm mà chàng đã không còn là chồng nàng nữa chàng có đủ ngón nghề điêu luyện …