Yaongyi

BookMark
1 truyện
  • True Beauty

    True Beauty

    Tác giả:

    Một cô gái xấu xí tự ti về bản thân của mình đã cố gắng thay đổi bản thân bằng make-up. Đây là câu chuyện về "power" của make-up