Bình Luận (1)

  1. user
    Tác Giả
    Duy Minh Trần (4 ngày trước) Trả Lời

    Mọi người đọc cho em xin ý kiến với ạ, có cần chi tiết lời nói nhân vật không.

Thêm Bình Luận