Bình Luận (9)

 1. user
  Hóng hớt (4 ngày trước) Trả Lời

  Truyện này có lẽ phù thêm tag điều giáo, thôi miên đấy nhờ 👍👍

 2. user
  12 Thuvi (6 ngày trước) Trả Lời

  Có thể cho thêm nặng đô huyến luyện điều giáo nô lệ np dc ko tác giả

   user
   Tác Giả
   Bé Tèo May Mắn (5 ngày trước)

   Huấn luyện nô lệ à...để xem đã

 3. user
  Đạo Tiêu Dao (6 ngày trước) Trả Lời

  Rất hay, mà tác có lên vip k

   user
   Tác Giả
   Bé Tèo May Mắn (6 ngày trước)

   Chắc là có nhưng mà giá sẽ rẻ, để ae vừa có truyện đọc vừa hợp túi tiền á...vậy ok hem

Thêm Bình Luận Xem Thêm Bình Luận→